Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wypłata stypendium Rektora jest przewidziana na 6 grudnia.

Przelewy z tytułu stypendium doktoranckiego powinny być realizowane w terminach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że stypendia doktoranckie zostaną wypłacone terminowo, natomiast o terminie wypłat stypendium Rektora będziemy informować. Nie mamy jeszcze "zielonego

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w „nowej rzeczywistości” nie nadano nam uprawnień do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status doktoranta (to się ma zmienić lada dzień)

Szanowni Państwo,

Przypominam, że osoby odbywające praktyki zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji powinny dopilnować, aby Promotor lub osoba, z którą prowadziły zajęcia, zgłosiła ten

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego nastąpiła zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. Indywidualne