Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z wykładami Profesora w ramach zajęć z filozofii: