Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Prosimy o zapoznanie się z wykładami Profesora w ramach zajęć z filozofii:

Poniżej umieszczamy zagadnienia do indywidualnego przygotowania dla studentów Studium Doktoranckiego Wydziału Prawa. Prosimy o przygotowanie na podstawie pracy W. Tatarkiewicza: Historia