Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z powodu uczestnictwa Pana Profesora Bogdana Dembińskiego w Festiwalu Nauki jesteśmy zmuszeni odwołać wykład z Filozofii zaplanowany na 26

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniach 31 stycznia do 7 lutego Sekretariat będzie nieczynny.

 

Uprzejmie informuję, że najbliższe soboty pracujące to 11 stycznia i 29 lutego 2020 r. Zmiana taka wynika z rozkładu roku akademickiego 2019/20 obowiązującego w UŚ.

Szanowni Państwo,

Proszę sprawę potraktować jako ważną i pilną:

- osoby, które odbywają praktyki zawodowe na Uczelni proszone są o potwierdzenie u promotora/pracownika z którym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że stypendia doktoranckie zostaną wypłacone terminowo, natomiast o terminie wypłat stypendium Rektora będziemy informować. Nie mamy jeszcze "zielonego

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w „nowej rzeczywistości” nie nadano nam uprawnień do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status doktoranta (to się ma zmienić lada dzień)