Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął XXIII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki