Studia Doktoranckie Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w „nowej rzeczywistości” nie nadano nam uprawnień do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status doktoranta (to się ma zmienić lada dzień)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 23 października 2019 r. (środa) Sekretariat będzie nieczynny. Będę natomiast do Państwa dyspozycji dodatkowo 26 października w sobotę, w godz

Katowice, dnia 26 września 2019 r.

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

jest nam niezwykle miło poinformować o utworzeniu Centrum Badań nad Prawem Upadłościowym

Szanowni Państwo,

Przypominam, że osoby odbywające praktyki zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji powinny dopilnować, aby Promotor lub osoba, z którą prowadziły zajęcia, zgłosiła ten