Zmiana rozmiaru tekstu:

UWAGA STUDENCI II ROKU  !!!

 1. Studenci, którzy w trakcie studiów zmienili nazwisko i nie dokonali jeszcze zmiany nazwiska w aktach, proszone są o dostarczenie do dziekanatu kopi aktu  ślubu  lub decyzji administracyjnej wraz z indeksem do zal. IVsem.
 1. Po zaliczeniu IV sem. prosimy o składanie w dziekanacie indeksów wraz z wszystkimi wpisami i pracą magisterską w formie pisemnej ( praca drukowana dwustronnie z systemu apd, w miękkiej oprawie pierwsza i druga  strona wdg. wzoru) z opinią promotora– najpóźniej na 10 dni  przed planowanym terminem obrony pracy magisterskiej,
 1. W dniu obrony pracy magisterskiej proszę dostarczyć do dziekanatu 4 fotografie dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 . Na wniosek studenta złożony do miesiąca od terminu obrony istnieje również możliwość wystawienia dyplomu w jęz. angielskim, wówczas należy dostarczyć dodatkowe zdjęcie,
 1. Koszt dyplomu:

               dyplom w j. polskim- 60 zł

               dyplom w j. angielskim – 40 zł

 1. Opłatę za dyplom należy uiścić na indywidualny numer konta studenta, dostępny na usos-ie
 1. Termin obrony pracy upływa 30.09.2019 r. – istnieje możliwość przedłużenia tego terminu do 15.12.2019 r. na umotywowany i zaopiniowany przez promotora wniosek studenta złożony w dziekanacie przed 30.09.2019r.
 1. 8. Kolejne kroki przygotowania do obrony:
 1. złożenie w dziekanacie druku RTP do dnia 31.01.2019 r.
 2. wpisanie do systemu apd ( apd.us.edu.pl )  streszczenia pracy, słów kluczowych,              tematu w j.angielskim
 3. c. wgranie do systemu apd gotowej pracy magisterskiej,
 4. po przyjęciu raportu systemu anty plagiatowego i zatwierdzeniu pracy przez promotora wydruk pracy  zgodnie z podanymi wskazówkami i zgłoszenie się do promotora w celu zatwierdzenia pracy,
 5. e. złożenie w dziekanacie, co najmniej 10 dni przed obroną indeksu z wszystkimi wymaganymi wpisami  oraz podpisanej pracy,
 6. wpisanie przez promotora i recenzenta recenzji do systemu apd,
 7. na stronie usosweb.us.edu.pl wypełnienie deklaracji przystąpienia do bazy absolwentów ,
 8. h. w dniu obrony: zgłoszenie się w dziekanacie pół godziny przed planowaną godziną obrony wraz z wydrukowaną i podpisaną deklaracją przystąpienia do bazy absolwentów, karta obiegową oraz 4 lub 5 fotografiami,

po obronie należy zwrócić legitymację studencką