Przedsiebiorczosc stacjonarna II stopnia

Osoby, o wymienionych nr albumu proszone są o pilne dostarczenie do dziekanatu wymienionych obok dokumentów:

317391 dyplom+suplement
286021 suplement
292223 proszę

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy

Szanowni Państwo,

przypominam, że w środę 4 grudnia odbędą się ćwiczenia z prawa karnego w biznesie dla obu grup (całego II roku) przedsiębiorczości stacjonarnej II stopnia. Fakt ten

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (nr wniosku POWR.03.05.00-00-z117/17-00)

mamy wielki zaszczyt