Przedsiebiorczosc stacjonarna II stopnia

Egzamin "Prawo cywilne - część 2" odbędzie się 24.06, godz. 15.00 w formie pisemnej (nie testowej), z wykorzystaniem formuły "wstaw .....".

Forma egzaminu zostanie omówiona na ćwiczeniach

Studenci!

Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie na praktyki i zastanawiacie się, gdzie naprawdę się czegoś nauczycie, wybierzcie mądrze z pomocą doradcy zawodowego Biura Karier

UWAGA STUDENCI II ROKU  !!!

  1. Studentki, które w trakcie studiów zmieniły nazwisko i nie dokonały jeszcze zmiany nazwiska w aktach, proszone są o dostarczenie do dziekanatu