Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Studenci,

Istnieje możliwość ubezpieczenia się  od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020

Wariant I Suma ubezpieczenia – 20.000 zł, składka roczna - 70 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia - 30.000 zł. składka roczna 105 zł

Korzyści:( pełna ochrona przez 24 godziny na dobę zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała, śmierci ubezpieczonego. Śmierci w przypadku zachorowania na sepsę. Świadczenie w przypadku zgonu rodzica ubezpieczonego, wysoki limit refundacji kosztów leczenia po wypadku ( wizyty lekarskie, badania, zabiegi, operacje, protezy i przedmioty ortopedyczne), minimum formalności, prosta likwidacja szkód

Osoby zainteresowane proszone są o wpłacanie składek w Dziekanacie od września do 30 listopada 2019 roku

Istnieje też możliwość ubezpieczenia OC na 10.000 zł za 20zł