Przedsiebiorczosc stacjonarna I stopnia

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (nr wniosku POWR.03.05.00-00-z117/17-00)

mamy wielki zaszczyt

Szanowni Państwo, 

 

w załączeniu lista zagadnień szczegółowych, których znajomość będzie niezbędna do zaliczenia przedmiotu INSTYTUCJE EUROPEJSKIE i AGENDY UE.

Dokładne zasady

Szanowni Studenci,

Istnieje możliwość ubezpieczenia się  od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020

Wariant I Suma ubezpieczenia – 20.000 zł, składka roczna - 70

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania pracy dyplomowej znajdziecie Państwo na stronie:

https://apd.us.edu.pl/?_s=1

W "aktach prawnych" zamieszczony został wzór strony tytułowej oraz