Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo Studenci
Uprzejmie informuję, że korespondencję w ramach WPiA prowadzę wyłącznie poprzez skrzynkę uniwersytecką.
Oczekuję, że wszyscy zainteresowani dostosują się do tej zasady, powszechnie obowiązującej w każdym miejscu publicznym.
Przesyłam Państwu pozdrowienia
prof. dr hab. Anna Łabno