Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

zanowni Państwo Studenci,

I Roku Prawa Stacjonarnego - Grupa A10,

przedmiotem naszych obecnych rozważań będą zagadnienia przedstawicielstwa, terminów oraz przedawnienia. W załączeniu przedkładam dwa skany - pierwszy to komentarz mojego autorstwa dot. omawianej materii, a w ramach drugiego załączam Państwu kazusy do rozwiązania.

W związku z powyższym, proszę Państwa o rozwiązanie kazusów przesłanych w załączeniu, o których wspomniałem wyżej. Proszę przy tym o skorzystanie w ramach rozwiązywania kazusów z przesłanych przeze mnie materiałów, podręcznika prof. Radwańskiego do Części Ogólnej Prawa Cywilnego oraz orzeczeń sądów powszechnych dostępnych na stronie Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostęp do orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego mają również państwo na portalu LEX i Legalis za pośrednictwem strony internetowej naszej biblioteki CINIBA.

Proszę przy tym zwrócić szczególną uwagę oraz zawrzeć w swoich pracach poglądy judykatury wyrażane w następujących orzeczeniach:

Kazus 1

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1999 roku, sygn. akt II CKN 264/98

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2005 roku, sygn. akt III CK 344/05

Wyrok SN z dnia 8 maja 2001 roku, sygn. akt IV CKN 354/00

Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 listopada 2005 roku, sygn. akt VI ACa 499/05

Wyrok SN z dnia 15 lipca 1998 roku, sygn. akt II CKN 832/97

Wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 roku, sygn. akt II CKN 866/97

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 roku, sygn. akt I CSK 362/07

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2008 roku, sygn. akt I CSK 362/07

 

Kazus 2

Wyrok SN z dnia 19 lipca 2000 roku, sygn. akt II CKN 283/00

Wyrok SN z dnia 9 stycznia 2008 roku, sygn. akt II CSK 394/07

Wyrok SN z dnia 7 października 2010 roku, sygn. akt IV CSK 95/10

Wyrok SN z dnia 14 marca 2006 roku, sygn. akt III CZP 7/06

Wyrok SN z dnia 28 marca 2007 roku, sygn. akt II CSK 530/06

Wyrok SN z dnia 18 października 2001 roku, sygn. akt IV CKN 231/00

Wyrok SN z dnia 18 marca 2010 roku, sygn. akt V CSK 319/09

 

Kazus 3

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 1975 roku, sygn. akt III CZP 55/75

Wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 roku, sygn. akt II CKN 866/97

Wyrok SN z dnia 10 października 2010 roku, sygn. akt V CKN 1234/00

Wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 roku, sygn. akt IV CKN 1210/00

 

Kazus 4

Wyrok SN z dnia 21 listopada 2003 roku, sygn. akt V CK 53/03

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2013 roku, sygn. akt II CSK 230/12

Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 1995 roku, sygn. akt III CZP 170/95

Wyrok SN z dnia 10 marca 2011 roku, sygn. akt V CSK 284/10

Wyrok SA w Poznaniu z dnia 17 września 1969 roku, sygn. akt III CZP 65/69

Uchwała SN z dnia 17 września 1969 roku, sygn. akt III CZP 65/69

Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2007 roku, sygn. akt I CSK 172/07

Wyrok SN z dnia 29 stycznia 2004 roku, sygn. akt II CK 368/02

Wyrok SN z dnia 29 listopada 2001 roku, sygn. akt V CKN 536/00

Wyrok SN z dnia 10 października 2008 roku, sygn. akt II CSK 221/08

 

Kazus 5

Wyrok SN z dnia 22 lutego 2007 roku, sygn akt IV CSK 1/07

Wyrok SN z dnia 6 lutego 2008 roku, sygn. akt II CSK 421/07

Wyrok SN z dnia 7 października 2010 roku, sygn. akt IV CSK 173/10

Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 roku, sygn. akt IV CK 3/06

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2005 roku, sygn. akt IV CK 492/04

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2007 roku, sygn. akt II CSK 347/07

Wyrok SN z dnia 19 września 2002 roku, sygn. akt II CKN 1312/00

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2002 roku, sygn. akt IV CKN 1013/00

Wyrok SN z dnia 12 października 2006 roku, sygn. akt I CSK 119/06

Wyrok SN z dnia 16 maja 2003 roku, sygn. akt I CKN 372/01

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 1991 roku, sygn akt III CZP 21/91

Uchwała SN z dnia 9 listopada 1994 roku, sygn. akt III CZP 141/94

Uchwała 7 sędziów SN z dnia 26 stycznia 2005 roku, sygn. akt III CZP 42/04

Wyrok SN z dnia 24 maja 2005 roku, sygn. akt V CK 655/04

 

Kazus 6

Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III CSK 302/07

Wyrok SN z dnia 16 lipca 2003 roku, sygn. akt V CK 24/02

Uchwała SN z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt III CZP 67/11

Wyrok SN z dnia 3 października 2008 roku, sygn. akt I CSK 155/08

Wyrok SN z dnia 15 lutego 2017 roku, sygn. akt II CSK280/16

Wyrok SN z dnia 30 czerwca 2011 roku, sygn. akt III CSK 282/10

Wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 roku, sygn. akt I CSK 576/09

Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2003 roku, sygn. akt I CKN 316/01

 

Kazus 7

Wyrok SN z dnia 26 marca 2009 roku, sygn. akt I CSK 282/08

Wyrok SN z dnia 14 czerwca 1977 roku, sygn. akt III CRN 115/77

Uchwała SN z dnia 16 stycznia 2004 roku, sygn. akt III CZP 101/03

Uchwałą 7 sędziów SN z dnia 31 stycznia 2002 roku, sygn. akt III CZP 72/01

Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2004 roku, sygn. akt II CK 276/04

Wyrok SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, sygn. akt III CKN 369/00

Wyrok SN z dnia 12 maja 2016 roku, sygn. akt IV CSK 528/15

 

Proszę nie kopiować treści powyższych orzeczeń, a wywieść z ich treści wyrażone przez sądy poglądy oraz dokonane przez nie rozważania.

 

Pamiętajcie Państwo, że zawsze przywołując jakiś pogląd, w tym sądów, należy wskazać jakie orzeczenie czy publikacja (autor) pogląd ten przedstawiło.

W związku z powyższym, proszę o przekazanie zbiorcze (grupowo) w jednym pliku przez Starostę grupy - Pana Rafała niepobieżnych a dogłębnych rozwiązań przedmiotowych kazusów w nieprzekraczalnym terminie, upływającym wraz z dniem 1 czerwca 2020 roku.

W dalszym ciągu czekam również na zaległe kazusy przesłane przez Pana Rafała. Pragnę bowiem przypomnieć, że jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej z Państwa prac.

Zwracam się przy tym do Państwa jak zawsze z ponowną prośbą, aby nie doprowadzać do sytuacji, że w okresie popandemicznym będziecie Państwo zasypywali mnie niezrealizowanymi zadaniami, tj. zaległymi kazusami. Nie będę tych próśb uwzględniał. Okres izolacji ma służyć Państwu do pracy i rozwoju intelektualnego.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życząc zdrowia i wytrwałości

dr hab. Mariusz Fras prof. UŚ