Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii uprzejmie informuje, że na skutek błędu ujawnionego po wpisaniu wyników egzaminu do systemu USOS powstały przekłamania.

Po otrzymaniu w tej sprawie sygnałów od słuchaczy, dokonano weryfikacji prac, w oparciu o przegląd prac poszczególnych osób, co spowodowało zmianę ocen:

I. tak w górę (z negatywnej na pozytywną, niższej pozytywnej na wyższą),

II. jak i w dół (z pozytywnej na negatywną, a także wyższej pozytywnej na niższą pozytywną). 

Za powstałą sytuację przepraszamy.

Omyłka nastąpiła w samym kluczu odpowiedzi, a to znaczy, że pytanie było przez zdającego błędnie rozwiązane od samego początku. Nieprawidłowy klucz niczego w tym względzie nie zmienił. Zastosowanie poprawnego klucza ujawniło tylko błędy popełnione pierwotnie i stąd konieczność skorygowania oceny.

Podstawę oceny stanowi zawartość pracy i korektura pierwotnej oceny w żadnym stopniu nie przyczyniła się do zmiany treści odpowiedzi udzielonej przez konkretnego studenta.

Wpisy przewidziane są na 1 lipca 2019r. (poniedziałek) godzina 15:00. Wglądy do prac egzaminacyjnych odbędą się tego samego dnia, przy czym nie będą prowadzone rozmowy tyczące innych korektur niż te uwzględnione przy powtórnym oglądzie prac.

Korektura wyników wprowadzona została już do systemu USOS.

Poniżej są zamieszczone prawidłowe odpowiedzi wraz z krótkim uzasadnieniem - uprzejmie prosimy się o zapoznanie się z nimi.

Prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ad pytanie tyczące Jana, który dokonał zaboru pojazdu mechanicznego by cieszyć się nim do końca życia, będąc w stanie ograniczonej poczytalności.

Jan nie wypełnił znamion czynu zabronionego określonego w art. 289 k.k., bowiem w jego opisie jest znamię „w celu krótkotrwałego użycia”. Kwestia spełnienia znamion kradzieży nie była przedmiotem pytania.

Ad pytanie tyczące możliwości orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych względem sprawcy zaboru mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, będącego osobą niepoczytalną.

Jest to możliwe w charakterze środka zabezpieczającego – art. 99 k.k.

Ad pytanie tyczące zaboru - po wyłamaniu zamków - dwóch pojazdów mechanicznych w celu ich wykorzystania w wyścigach samochodowych.

Jest to czyn ciągły odpowiadający typowi kwalifikowanemu z art. 289 § 2, jako że spełnione były znamiona z art. 12 k.k.

Ad pytanie tyczące błędu co do celu udostępniania kluczyków samochodowych.

Nie jest w tym przypadku spełniony zespół znamion typu czynu zabronionego polegającego na pomocnictwie do zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia, na który  składa się opis czynu w części szczególnej k.k. i charakterystyka pomocnictwa w części ogólnej j k.k.

Ad pytanie tyczące wycofania się z realizacji zaplanowanego, doprowadzonego do etapu otwierania zamków przy wykorzystaniu skradzionych kluczyków - we współsprawstwie - zaboru w celu krótkotrwałego użycia (jeśli sprawca odstępujący kierował się  potrzebą wsparcia osoby najbliższej w trudnej sytuacji zdrowotnej).

Sprawca powinien odpowiedzieć za usiłowanie, bo nie zostały spełnione ustawowe przesłanki zapobieżenia przez współsprawcę – art. 23 k.k. 

Jednakże z uwagi na doktrynalne i orzecznicze wątpliwości co do tego, czy wykorzystanie autentycznych kluczyków stanowi realizację znamion typu podstawowego czy kwalifikowanego, zostały uwzględnione jako prawidłowe dwa warianty odpowiedzi („usiłowanie przestępstwa z art. 289 § 1 k.k.” oraz „inna odpowiedź jest prawidłowa”).