Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Dziekanacie Prawa Niestacjonarnego, u p. Małgorzaty Szaniewskiej (p. 1.27) znajduje się lista tematów do przygotowania na zajęcia Odpowiedzialność karnoadministracyjna, dla części prowadzonej przeze mnie.

Tematy są do przygotowania przez zespoły dwuosobowe lub przez pojedynczą studentkę/pojedynczego studenta.

W zależności od poziomu trudności danego zagadnienia, tematy zostały podzielone na tematy pozwalające na wystawienie oceny bardzo dobrej, tematy pozwalające na wystawienie oceny dobrej oraz tematy pozwalające na wystawienie oceny dostatecznej.

Lista tematów jest ograniczona. Z tej wersji może bowiem skorzystać połowa uczestników zajęć interdyscyplinarnych – zgodnie z USOS’em – 35 osób.

Poszczególne tematy przypisane zostały konkretnym terminom spotkań, podczas których można je zaprezentować/złożyć. Terminy te są nieprzekraczalne!!!

 

Dokonując wyboru tematu, proszę uwzględnić wszystkie powyższe kwestie, w tym możliwości terminowe.

 

Z wyrazami szacunku

Olga Sitarz