Niestacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu z prawa karnego, który odbędzie się 24 września br.

  1. Egzamin jest przeprowadzany przez platformę MS Teams.
  2. Studenci

Szanowni Państwo,

nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia czwartkowego egzaminu z Prawa konstytucyjnego.

Egzamin rozpocznie się wcześniej, tj. o godzinie 17.00.

Data pozostaje bez zmian

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z prawa konstytucyjnego dla studentów studiów stacjonarnych oraz studiów zaocznych odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 17:30. Egzamin odbędzie się

Szanowni Państwo,

w miesiącu wrześniu dziekanat będzie przyjmował zainteresowane osoby wg następującego harmonogramu:

 

poniedziałek w godz. 10.00-15.00

wtorek w godz

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się egzaminami magisterskimi pozwalam sobie przesłać tematy egzaminacyjne. Przypominam, że tylko jedno pytanie na egzaminie dotyczy tematyki pracy -

Egzamin z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej odbędzie się w dniach:

15 września br. - termin dodatkowy dla kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne - dla osób, które nie

Szanowni Państwo,

wrześniowy termin kolokwium z Postępowania cywilnego odbędzie się 08.09.2020 r. o godz. 19:00 na platformie MS Teams.

 

Ewentualna poprawa wrześniowego kolokwium

W dniu 22 września rozpoczną się logowania na zajęcia  w sem. zimowym 2020/21.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiam wszelkie niezbędne informacje związane z wrześniowym kolokwium z przedmiotu Postępowanie karne.

Z poważaniem,

Patrycja Trzeja

Szanowni Państwo Studenci
Uprzejmie informuję, że korespondencję w ramach WPiA prowadzę wyłącznie poprzez skrzynkę uniwersytecką.
Oczekuję, że wszyscy zainteresowani dostosują się do tej zasady

Poniżej udostępniamy  Państwu link dotyczący ważności legitymacji studenckich, prosimy o zapoznanie się z  informacją podaną na stronie  gov.pl

 

Forma  egzaminu  powinna zostać ustalona z promotorem. Należy pamiętać o obowiązku uiszczenia opłaty za dyplom (60 zł w przypadku wersji polskiej, 100 zł w przypadku

Zgodnie z Komunikatem rektora z dnia 15.05 :

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie zdalnej lub kontaktowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. O formie egzaminu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na Państwa maile wysłałam za pośrednictwem USOS informacje dotyczące kształcenia na odległość z prawa cywilnego (rodzinne, spadkowe) wraz

Uczestników wykładów (grupa piątkowa) zapraszam do udziału w prywatnej grupie dyskusyjnej na platformie FACEBOOK [Dr M.Barański - PRAWO PRACY (wykład) - III rok, prawo niestacjonarne: