Niestacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,
Na najbliższych zajęciach omówię problematykę dowodów (rozdział VI) oraz postępowania głównego (rozdział X) z wyłączeniem przygotowania do rozprawy głównej. Proszę przygotować

Szanowni Państwo,

poniżej podajemy zagadnienia do przygotowania na najbliższe ćwiczenia z modułu Prawo międzynarodowe publiczne:

- historia PMP,

- pojęcie i cechy charakterystyczne

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu wykaz zagadnień szczegółowych do kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Prawo Międzynarodowe Publiczne.

Jednocześnie przypominam, iż:

- obowiązującym

Szanowni Państwo.

Na najbliższe zajęcia, uprzejmie proszę o przygotowanie problematyki postaci stadialnych.

I. O. Sitarz, Rozdział VII. Formy stadialne i zasady

Szanowni Państwo,

na nasze pierwsze w nowym semestrze zajęcia (22 marca) proszę, abyście opracowali zagadnienia poruszone w rozdziale VIII podręcznika pod red. prof. T. Dukiet-Nagórskiej

Szanowni Państwo, na spotkania seminaryjne dla Studentów IV roku prawa niestacjonarnego zapraszam w następujących terminach:

23 marca, o godz. 10.30

27 kwietnia, o godz. 11.00

11

Uprzejmie informuję, iż zostały ostatecznie ustalone terminy odbywania się seminariów z historii prawa:

 

IV rok - studium stacjonarne - poniedziałki, godz. 13.30-15.00;

V rok prawa -

W dniu 30 marca o godz. 10:00 ( aula 2 ) odbędzie się dodatkowe szkolenie biblioteczne, dla wszystkich studentów I roku, którzy nie odbyli jeszcze takiego szkolenia. Zaliczenie szkolenia

Studenci zaliczający I semestr!

Przypominamy, że do rozliczenia I semestru konieczne jest ukończenie kursu BHP. Jest to kurs realizowany na platformie e-learningowej:

Studenci, którzy nie zaliczą sesji egzaminacyjnej do 15 marca br., a przysługuje im jeszcze termin egzaminu, mogą składać podania o przedłużenie sesji do 16 kwietnia. Jest to maksymalny

Studenci!

Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie na praktyki i zastanawiacie się, gdzie naprawdę się czegoś nauczycie, wybierzcie mądrze z pomocą doradcy zawodowego Biura Karier