Niestacjonarne Prawo

Szanowni Państwo,

Przypominam, że poprawa ćwiczeń odbędzie się w środę 26.02 o godz. 17:00.

 

Z poważaniem

M. Myl

Szanowni Państwo.

Wyniki poprawy przedstawiają się następująco (poniżej zamieszczam wyniki tych osób, które nie zdecydowały się czekać na ogłoszenie):

 

325868 - 9 pkt - db plus

327165 - 8

Szanowni Państwo,

wszyscy studenci, którzy powtarzają drugi semestr pierwszego roku w roku akademickim 2019/2020 proszeni są o przesłanie drogą mailową do dziekanatu deklaracji chęci

W dniu 23 lutego 2020 r. wykład prof. Tkacza dla grupy pierwszej IV roku studiów niestacjonarnych z przedmiotu "Teoria i filozofia prawa" odbędzie się w godz.:14.55-18.05.

W załączniku dostępny jest podział godzinowy dla studentów I roku z języków obcych

W poniedziałek tj. 24 02. w godz. 16.30 - 17.30 będę wpisywane wyniki egzaminów - Pani Prof. dr hab. Anny Łabno.

Szanowni Państwo,
Poprawa kolokwium z procesu karnego dla studentów grup piątkowych odbędzie się w auli nr 3.
Z poważaniem
M. Prusek

Szanowni Państwo

W dniu 19.02.2020 roku o godzinie 17.30 w pokoju 3.33 odbędzie się ostatni termin zaliczenia ćwiczeń z prawa podatkowego dla I i II grupy. Osoby posiadające

Szanowni Państwo,

kolokwium poprawkowe z postępowania cywilnego odbędzie się w dniu 11.02.2020 r.  o godz. 13:00 oraz po uprzednim e-mailowym ustaleniu w dniu 23.02.2020

Szanowni Państwo,
Poprawa kolokwium zaliczeniowego z procesu karnego odbędzie się w dniu 19.02. b.r. o godz. 17:00 w auli nr 1.
Z poważaniem
Michał Prusek

Szanowni Państwo, 

informujemy, że oceny z poniedziałkowego zaliczenia przedmiotu Postępowanie w sprawach o wykroczenia zostały umieszczone w protokole w systemie USOS

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz  osób prowadzących seminaria dla studentów IV roku w roku akad. 2019/20

Barcik Jacek
Bożek Michał
De Abgaro Zachariasiewicz M.A.
Fras Mariusz
Górecki

ROK I

03.02. godz. 19.00 - logowanie na przedmioty obowiązkowe - logujecie się Państwo do grupy wykładowej i ćwiczeniowej na przedmiot; Prawo cywilne

ROK II

03.02. godz. 19.30 - logowanie na

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiam numery indeksów osób, które uzyskały ocenę pozytywną z kolokwium wraz z liczbą otrzymanych punktów:

- 319 267 - 8 pkt

- 324 335 - 8 pkt

- 320861 -

Szanowni Państwo Studenci,

poniżej znajdą Państwo skrót najważniejszych informacji nt. procedur i terminów składania prac dyplomowych, indeksów, obron, etc.:
1️.PRZYGOTOWANIE I WYDRUK PRACY