Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną w kraju, uprzejmie

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 29 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia

27 września 2018 roku w sprawie studiów istnieje możliwość realizacji

przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach

czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Władze Wydziału wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym będą

honorować dokumenty potwierdzające odbycie tego typu praktyk przez

naszych Studentów.

dr hab. Dorota Łobos – Kotowska prof. UŚ

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Śląski w Katowicach