Zmiana rozmiaru tekstu:

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studenckich

 

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mail pracowników właściwego dziekanatu.

Wnioski/podania wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe dziekanów/dyrektorów/pełnomocników dziekana, z pominięciem dziekanatu, pozostaną bez odpowiedzi.

 

*Warunkiem rozpoznania sprawy jest możliwość zapoznania się z teczką studenta, a to może przygotować tylko dziekanat.

 

dr hab. Dorota Łobos – Kotowska prof. UŚ

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Śląski w Katowicach