Zmiana rozmiaru tekstu:

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz pytań na egzamin magisterski/licenccjacki z modułu prawo rolne.

 

Dr hab. prof. UŚ  Dorota Łobos – Kotowska

Zagadnienia na egzamin z przedmiotu prawo rolne

 1. Definicje gospodarstwa rolnego.
 1. Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo.
 1. Zbycie gospodarstwa rolnego (zasady ogólne zbycia, dopuszczalność zbycia w drodze jednej czynności prawnej, odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).
 1. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego.
 1. Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.
 1. Zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wyroku TK z 31.01.2001 r.
 1. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 1. Prawo pierwokupu w przepisach prawno-rolnych.
 1. Dzierżawa gruntów rolnych.
 1. Podatek rolny.
 1. Podatek dochodowy w rolnictwie.
 1. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.
 1. Umowa z następcą.
 1. Status prawny KOWR.
 1. Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (rodzaje, charakter prawny, tryb przyznawania).
 1. Rolnik aktywny zawodowo.
 1. Przesłanki przyznania jednolitej płatności obszarowej.
 1. Procedura przyznawania środków na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.
 1. Ochrona jakościowa gruntów rolnych i leśnych.
 1. Ochrona ilościowa gruntów rolnych i leśnych.