Zmiana rozmiaru tekstu:

Nowość! Zapraszamy na lektorat z języka chińskiego

西里西亚大学法学院邀请大家报名参加中文课程

 

Lektorat z języka chińskiego jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji w tym studentów nowo otwieranych kierunków: International Business Law and Arbitration oraz Administrowanie Środowiskiem.

Zajęcia zapewniają rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego.

Zajęcia opierają się na nieustannej komunikacji na linii student-nauczyciel.
Ćwiczenia prowadzone są ze zwróceniem szczególnej uwagi na pracę w parach
(ćwiczenie dialogów) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rejestracja na lektorat z języka chińskiego rusza 21 września!

 

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=31

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

我们邀请大家报名