• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  zarządzam, co następuje:

1.       Terminy przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń zostają zawieszone do dnia 26 marca 2020 roku.

2.       Sesja egzaminacyjna ulega przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2020 roku, bez konieczności składania wniosku o przedłużenie sesji.

3.       Egzaminy dyplomowe mogą być przeprowadzane we wcześniej ustalonych terminach.

4.       Zajęcia dydaktyczne semestru letniego zostają zawieszone do dnia 25 marca 2020 roku.

5.       Konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami i doktorantami odbywają się drogą elektroniczną.

6.       W związku z ograniczeniem liczby pracowników w dziekanacie sprawy studenckie powinny być załatwiane jedynie drogą elektroniczną.

7.       Oceny uwidocznione w systemie USOSweb wystarczają do zaliczenia semestru; zbędne jest uzyskiwanie wpisów do indeksów. W przypadku braku oceny w systemie USOSweb, wykazanie efektów uczenia się następuje poprzez przesłanie skanu indeksu z daną oceną.

Prof. dr hab. Czesław Martysz

Dziekan

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach