• Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia
 • wazny komunikat dziekana
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • Komunikat
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • konferencja zarzadzanie wiekiem
 • 04.04.20 - Peterburg

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • Zmiany na UŚ
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • OBSERWATOR
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

1. W nawiązaniu do komunikatu Magnificencji Rektora w sprawie zawieszenia od dnia 11 marca 2020 roku (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego w związku zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie wyjaśniamy, że:

 • Na chwilę obecną zawieszona jest wyłącznie realizacja zajęć dydaktycznych.
 • Przeprowadzanie egzaminów oraz obrony prac dyplomowych mają odbywać się w ustalonych wcześniej terminach.
 • Obsługa studentów przez dziekanat powinna odbywać się w sposób aby ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty ale zapewnić sprawne rozliczanie studentów.
 • Zalecam wykorzystywanie w tym celu korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

2. Działa obecnie administracja uczelni. Działa Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Studenci w Dziekanacie WPIA UŚ będą przyjmowani w godz. 9:00-15.00. Prosimy jednak by z uwagi na zagrożenie  epidemiczne w Polsce ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z pracownikami i pracowników ze studentami, a większość spraw prowadzić z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej. Pracownicy dziekanatów w pierwszej kolejności będą udzielali odpowiedzi na pytania zadawane drogą  mailową oraz telefoniczną.

3. CINiBA oraz biblioteki wydziałowe działają w ograniczonym zakresie, oferując jedynie możliwość wypożyczenia oraz zwrotu książek, bez możliwości korzystania z czytelni.

4. Kwestia stypendiów przedstawia się następująco:

 • Istotą prawa do świadczeń stypendialnych będzie nieterminowe zaliczenie semestru, lecz posiadanie statusu studenta. W związku z tym, jeśli semestr nie zostanie zaliczony bez winy studenta, zachowuje on prawo do świadczeń.
 • W przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w semestrze letnim termin składania wniosków o świadczenia ustalony na 30 marca może zostać wydłużony zgodnie z potrzebami.
 • Ze względu na bardzo dynamiczną sytuację wypłata świadczeń może odbyć się z opóźnieniem.

5. Na wniosek Parlamentu Studentów RP w ciągu kilku dni ma zostać wydane rozporządzenie MNiSW, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja. Nie będzie trzeba ich przedłużać indywidualnie w dziekanacie.

Pod poniższym linkiem znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Część z nich przekazujemy do Państwa wiadomości powyżej.

https://us.edu.pl/student/2020/03/11/uczelnia-wobec-koronawirusa-faq/?fbclid=IwAR1AECwOZFdE52TmT1Ql9V3pB6BhZL-rq-5rTmLjsSe1JykMkwQWNNdWlj4

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych uczelni oraz wydziału oraz portali społecznościowych uczelni oraz wydziału