Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 15 stycznia 2020 r. działające na Naszym Wydziale Koło Naukowe Prawa Pracy "Opus per laborem" podpisało z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach list intencyjny rozpoczynający wzajemną współpracę.

Celem współpracy jest organizowanie wspólnych konferencji naukowych, spotkań, wydarzeń, projektów skierowanych dla społeczności akademickiej  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Życzymy owocnej współpracy!