Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedyną instytucją, która otrzymała dwa granty w ramach konkursu w Programie Edukacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednym z nich jest projekt „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”. Projekt dotyczy usprawnienia systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim i realizowany będzie wspólnie przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Prawa i Administracji, a także Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz norweską firmę StreitSagt AS.  W prace nad przygotowaniem wniosku zaangażowani byli: dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ oraz dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ.

W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty: wytyczne dotyczące problemów formalnych  związanych z realizacją praktyk;  e-publikacja „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje”, a także film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W ramach projektu odbędzie się także Kongres interesariuszy Kodeksu dobrych praktyk zawodowych oraz konferencja z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Na realizację działań pozyskano ponad 92 000 euro.

Pełna lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie: https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/lista_dofinansowanie_k3.pdf