Zmiana rozmiaru tekstu:

15 czerwca 2019 roku, odbyły się Dni Otwarte Beijing Foreign Studies Uniwersity (BFSU), tj. Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (PUJO), 北京外国语大学, partnerskiego ośrodka akademickiego dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym efektywnie współpracuje Wydział Prawa i Administracji UŚ. Współpraca ta dotyczy m.in. wymiany kadry akademickiej i studentów. Obecnie w Beijing Foreign Studies Uniwersity przebywa trzech naszych studentów: Weronika Żebrowska, Paweł Wowra i Jakub Zwierzchowski (wszyscy są członkami Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego działającego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach). Nasi studenci studiują na BFSU chińskie prawo oraz język chiński.

Na Dniach Otwartych BFSU, wydziały tego uniwersytetu przedstawiały swoją ofertę edukacyjną dla przyszłych studentów Uczelni. Podczas tego wydarzenia, promowany był również Wydział Prawa BFSU, tj. School of Law (法学院), na którym studia odbywa dwoje z trzech naszych studentów, tj. Weronika Żebrowska i Paweł Wowra. Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego byli czynnie zaangażowani w promocję BFSU School of Law, odpowiadając na pytania zainteresowanych i zachęcając swoim przykładem przyszłych studentów do udziału w wymianach międzynarodowych.

WeChat Image 20190615044044ob

Dziękujemy im przy tej okazji za promowanie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk

Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego ze strony WPiA UŚ w Katowicach