Ogolne

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mariusza Haładyja, pragnę przekazać informację o V edycji konkursu o nagrodę Prezesa

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Z uwagi na sytuację epidemiczną i potencjalne zagrożenie COVID -19, w zbliżającym się semestrze letnim 2020/2021 kształcenie będzie realizowane

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną w kraju, uprzejmie

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 29

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studenckich

 

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mail pracowników właściwego dziekanatu

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz pytań na egzamin magisterski/licenccjacki z modułu prawo rolne.

 

Dr hab. prof. UŚ  Dorota Łobos – Kotowska

Zagadnienia na egzamin

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz wprowadzeniem w Uniwersytecie Śląskim drugiego, pomarańczowego poziomu zagrożenia wirusem COVID – 19

Szanowni Państwo,

z uwagi na pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym, komunikatem JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego oraz w celu usprawnienia procedur

Szanowni Państwo

z uwagi na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz wprowadzenie w Uniwersytecie Śląskim drugiego, pomarańczowego poziomu zagrożenia wirusem COVID – 19

NOWOŚĆ ‼️GORĄCO ZAPRASZAMY do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM. Wspólne studia Wydział Prawa i Administracji UŚ oraz Wydział Nauk

I. Zasady ogólne

1. Wybrana przez koordynatora modułu obowiązkowego forma egzaminu powinna:
a) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
b) być zbliżona do formy określonej

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować o powołaniu Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, będącego jednostką Uniwersytetu Śląskiego

1) Zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość powinny przybrać formę zbliżoną do prowadzonych w tradycyjny sposób i umożliwiać realizację efektów