• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania

Ogolne

Weź udział w konkursie i wygraj stypendium o wartości 10 000 zł!

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym Biblioteka Prawnicza będzie funkcjonować następująco:

 • do 10 lipca poniedziałek-piątek, 8.00-16.00
 • 13-31 lipca

Na czas sesji egzaminacyjnej, w której egzaminy i zaliczenia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość, na WPiA UŚ zostały przygotowane stanowiska

I. Zasady ogólne

1. Wybrana przez koordynatora modułu obowiązkowego forma egzaminu powinna:
a) umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
b) być zbliżona do formy określonej

Szanowni Państwo,

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym. Pragniemy wyróżnić i nagrodzić najlepsze prace

Szanowni Studenci,

Docierają do nas sygnały o problemach z pocztą elektroniczną wysyłaną z innych domen niż uniwersytecka. Dzieje się tak dlatego, że w ostatnim czasie częściej

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować o powołaniu Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, będącego jednostką Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że wyniki rekrutacji do udziału w Programie Erasmus w roku akademickim 2020/2021, wprowadzone zostały do systemu USOS.

O kolejnych krokach

1) Zajęcia z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość powinny przybrać formę zbliżoną do prowadzonych w tradycyjny sposób i umożliwiać realizację efektów

 1. Udział w egzaminie wziąć mogą wyłącznie studenci, którzy:

  - posiadają konto w domenie: @office365.us.edu.pl,
  - zainstalowali aplikację MS Teams na swoim komputerze (nie można

https://us.edu.pl/us-wspiera/

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem rekrutacji do udziału w Programie Erasmus na Wydziale Prawa i Administracji UŚ – wyjazdy na studia na zagranicznych uczelniach

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że od tego tygodnia wszystkie ćwiczenia i wykłady będę prowadził online na platformie Teams (Microsoft Ofiice).
Dostęp do platformy wymaga aktywacji

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie skierować do Państwa niniejszą informację, gdyż nie jestem w stanie odpowiadać na bieżąco na tak dużą liczbę indywidualnych wiadomości (w znacznym zakresie