Ogolne

W  imieniu Adw. Romana Kusza, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach serdecznie zapraszamy całą społeczność Uniwersytetu Śląskiego na uroczystą premierę filmu dokumentalnego

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

W czwartek 16 maja 2019 roku z wizytą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przebywał prof. Mingzhe Zhu – przedstawiciel China University of Political Science and Law

Szanowni Państwo.

dnia 28 maja 2019 r. o godz. 13.30Auli nr 8 odbędzie się posiedzenie naukowe organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

serdecznie zaprasza

na międzynarodową konferencję naukową

Application Of The Succession Regulation In The EU Member States,

która

W ramach 10.edycji Programme in European Private Law for Postgraduates odbędą się po raz kolejny cztery kursy w Münster, Krakowie, Leueven oraz Genui.

Daty tych spotkań znajdują się

Już po raz 12. Narodowy Bank Polski kieruje zaproszenie do studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

Szanowni Państwo Studenci!

 

Jak co roku koledzy konstytucjonaliści z Białegostoku organizują konkurs wiedzy o prawie konstytucyjnym. Odbędzie się on pod koniec maja i każdy

** MIEJSCE SZKOLENIA **
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice** TERMIN **
15 czerwca 2019 r. (sobota), godz. od 9:00 do 18:00** CEL

Szanowni Państwo,

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Uniwersytetu zostało opublikowane zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca  2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rekrutacji na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów na

Kancelaria RGW wraz z “Unfair Competition & Compliance Law Portal” zaprasza już po raz trzeci do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce zwalczania

Szanowni Państwo,

jestem doradcą zawodowym w Biurze Karier UŚ dedykowanym studentom Wydziału Prawa i Administracji. Celem Biura Karier jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju kariery