Ogolne

termin 14-16 maja 2021 r. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.slaskiecam.us.edu.pl/

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wpia/sprawy-studenckie/harmonogramy/sesje/ znajduje się harmonogram poprawkowej, zimowej sesji egzaminacyjnej 2020/2021.

 – termin 20-21, 27-28 marca 2021 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.slaskiecam.us.edu.pl/

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci

Podczas rejestracji na konwersatoria, proszę dokonywać wyboru zgodnie z siatką studiów dla danego kierunku.

Szanowni Państwo

W dniu 3 lutego br. w godzinach popołudniowych i wieczornych rozpoczną się logowania na zajęcia na sem. letni.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin logowania dostępne

Niniejszy komunikat jest skierowany do studentów, którzy zobligowani są do złożenia egzaminu z następujących przedmiotów:

Finanse publiczne i prawo finansowe- AD st.- egzamin  5.02

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Z uwagi na sytuację epidemiczną i potencjalne zagrożenie COVID -19, w zbliżającym się semestrze letnim 2020/2021 kształcenie będzie realizowane

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się  zimową sesją egzaminacyjną 2020/2021 na stronie wydziału  

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną w kraju, uprzejmie

informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 29

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studenckich

 

Podania/wnioski w indywidualnych sprawach studentów należy kierować na adres e-mail pracowników właściwego dziekanatu

 Poniżej wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa rolnego w roku akademickim 2020/2021

 

Dr hab. Dorota Łobos – Kotowska, prof. UŚ

Zestaw pytań egzaminacyjnych z „Prawa

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz pytań na egzamin magisterski/licenccjacki z modułu prawo rolne.

 

Dr hab. prof. UŚ  Dorota Łobos – Kotowska

Zagadnienia na egzamin

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oraz wprowadzeniem w Uniwersytecie Śląskim drugiego, pomarańczowego poziomu zagrożenia wirusem COVID – 19

Szanowni Państwo,

z uwagi na pogarszającą się sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym, komunikatem JM Rektora w sprawie kształcenia zdalnego oraz w celu usprawnienia procedur