Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Pani mgr Katarzyna Zawada pełni dyżury w semestrze letnim roku ak. 2020/2021 w poniedziałki, w godz. 18:30-19:305 na platformie MS Teams, w zespole: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3707486a9dfa48568e56a3b9a44d25f5%40thread.tacv2/conversations?groupId=02196026-317d-4157-845b-1854b91fc399&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311