Dla Pracowników

Katowice, dnia 26 września 2019 r.

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

jest nam niezwykle miło poinformować o utworzeniu Centrum Badań nad Prawem Upadłościowym

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

Program: 7. Program Ramowy