Dla Pracowników

Szanowni Państwo,

przesyłam ogłoszenie o naborze do Stacji PAN w Wiedniu z prośbą o kolportaż wśród potencjalnie zainteresowanych kandydatów.

Ogłoszenia dostępne są na stronie

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/

Prawo lokatorskie i polityka mieszkaniowa w wielopłaszczyznowej Europie

Program: 7. Program Ramowy