Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy  o nowych bazach danych, które testujemy do lipca :

PressReader – świetna baza zawierająca artykuły z ponad 7 tys. czasopism (w tym polskich)

Humanities Sources – pełnotekstowa baza z humanistyki

Philosophers Index Plus Full Text – Baza Philosohers Index uzupełniona o pełne teksty.

adres do baz :

http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=49&lang=pl