Biblioteka WPIA

Szanowni Czytelnicy, w ślad za zarządzeniem Rektora UŚ nr 46 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego i przerwie w zajęciach z uwagi na

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy  o nowych bazach danych, które testujemy do lipca :

PressReader – świetna baza zawierająca artykuły z ponad 7 tys. czasopism (w

https://beck-online.beck.de/

Niemiecki system informacji prawnej  Baza obejmuje dostęp do około 500 (pełnych tekstów) podręczników, leksykonów i komentarzy, ponad