Biblioteka WPIA

Szanownych  Studentów I roku wszystkich kierunków studiów Wydziału Prawa i Administracji UŚ, którzy do tej pory nie uczestniczyli w zajęciach przysposobienia bibliotecznego, 

Szanowni Państwo,

uprzejmie  informujemy  o nowych bazach danych, które testujemy do lipca :

PressReader – świetna baza zawierająca artykuły z ponad 7 tys. czasopism (w

https://beck-online.beck.de/

Niemiecki system informacji prawnej  Baza obejmuje dostęp do około 500 (pełnych tekstów) podręczników, leksykonów i komentarzy, ponad