Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Zmiana rozmiaru tekstu:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy dyplomowej.
Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów tj. 26.01.2020 r.
Każda modyfikacja tytułu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne).
W załączeniu druk RTP.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (RTP.docx)RTP.docx