Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Stacjonarna Administracja II Stopnia

Szanowni Państwo,

na prośbę raz jeszcze załączam:

- schemat postępowania przed ETPC

- zakres zagadnień do kolokwium.

Jednocześnie informuję, że test składać się będzie z 11 pytań (5 krótkich

W dniu 29 listopada zajęcia nie odbędą się. Kolejne zajęcia 20 grudnia.

Wykład z dnia 17 stycznia zostaje przeniesiony na 23 stycznia godz.15.10-16.40 aula 1.

Wykład z dnia 20 grudnia zostaje przeniesiony na 30 stycznia godz.15.10-16.40 aula 1.

Seminarium magisterskie odbędzie się 17.XII, godz. 17.30.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 46 Rektora UŚ z 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 zajęcia dydaktyczne w dniach

Wykład z dnia 2 stycznia 2019 roku zostaje przeniesiony na dzień 16 stycznia godz.15.10 - 16.40.

Egzamin przedterminowy z przedmiotu "Prawo miejscowe" odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godz. 13.30 (aula 7).

Szanowni Państwo,

w załączeniu zagadnienia i niezbędne informacje do ćwiczeń z MOPC.

Z poważaniem

Magdalena Półtorak

Przypominamy Państwu, że w przypadku zajęć oznaczonych na planie jako odbywające się co dwa tygodnie obowiązuje podział przedstawiony poniżej.

NIE kierujemy się w tym przypadku podziałem

Szkolenie biblioteczne odbędzie się w terminach:

10 października - osoby o nazwiskach od A do Ł w godzinach: 15.10 - 16.40

17 października - osoby o nazwiskach od M do Ż