Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Stacjonarna Administracja II Stopnia

W związku z koniecznością przekazania danych do systemu POLON, osoby które nie oddały indeksu do rozliczenia sesji zimowej,

zobowiązane są do ich dostarczenia w ostatecznym terminie do

Rejestracja  na seminarium magisterskie odbywa się w terminie:

25.03.2019 godz.20.00 - 19.04.2019 godz.23.59

Lista promotorów

Do logowania uprawnieni są studenci, którzy zaliczyli

W dniu 13 marca zajęcia zostają odwołane.

Studenci, którzy nie zaliczą sesji egzaminacyjnej do 15 marca br., a przysługuje im jeszcze termin egzaminu, mogą składać podania o przedłużenie sesji do 12 kwietnia - termin maksymalny

Szanowni Państwo,

w załączeniu pierwsza "transza" dokumentów i informacji przydatnych na ćwiczenia z Kontroli przestrzegania prawa UE.

Zgodnie z obietnicą, dla Osób, które nigdy

Terminy seminariów dla II roku:

tydzień nieparzysty: 10.10 - 11.20.

tydzień parzysty: 11.50 - 13.30.

Osoby, które przy składaniu dokumentów na I rok nie posiadały odpisu dyplomu,

proszone są do dostarczenia kserokopii odpisu wraz z indeksem składanym do zaliczenia semestru I.

W załączniku znajduje się podział tygodni na semestr letni 2018/2019.

W zakładce Plany zajęć są umieszczone harmonogramy na semestr letni.

Proszę się nie sugerować terminami zajęć w systemie