Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Stacjonarna Administracja II Stopnia

Szanowni Państwo,

poniżej oceny z kolokwium z MOPC, które pisaliście Państwo w czwartek 9 stycznia.

Gratuluję pozytywnych rezultatów, natomiast Osoby, którym się nie powiodło -

W dniu 20 stycznia br. studenci proszeni są o obecność na wykładzie z przedmiotu "Prawo miejscowe" o godz. 13.45. Odbędzie się wówczas badanie ankietowe dotyczące oceny wykładowcy.

Drodzy Studenci,

przesyłam obiecane kazusy z okoliczności wyłączających odpowiedzialność, które omawialiśmy na ćwiczeniach.

Owocnej nauki,

Dominika Bek

W dniu 13 stycznia wykład z przedmiotu "Prawo miejscowe" nie odbędzie się.

Egzamin przedterminowy odbędzie się 20 stycznia br. o godz. 13.45. 

Drodzy Studenci,

przesyłam obiecaną, zaktualizowaną tabelkę obejmującą podstawowe informacje na temat immunitetów. Na dzisiejszym wykładzie (8.01) rozwinę wątek odpowiedzialności Prezydenta

Szanowni Państwo, 

Osoby, które z kolokwium zaliczeniowego uzyskały ocenę pozytywną i 19 grudnia pisały skargę do ETPC mogą zgłosić się po wpis z MOPC 9 lub 23 stycznia

Szanowni Państwo,

Przypominam, że na prośbę Studentów planowane styczniowe kolokwium odbędzie się w dniu 16 grudnia.

Spotykamy się w auli nr 6, o godz. 14.30.

Przedmiotem kolokwium

Szanowni Państwo,

na prośbę Studentów ogłaszam, że planowane styczniowe kolokwium odbędzie się w dniu 16 grudnia. Jego przedmiotem będą wszystkie omówione zagadnienia. Ponadto proszę

Osoby, o wymienionych nr albumu proszone są o pilne dostarczenie do dziekanatu wymienionych obok

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy

Szanowni Państwo,

w załączeniu:

- obiecany schemat postępowania przed ETPC 

- "poradnik" dotyczący pisania skargi 

Szanowni Państwo,

w załączeniu wykaz zagadnień do kolokwium z MOPC, rekomendowana literatura oraz ułatwiający percepcję omawianego zagadnienia schemat systemowej ochrony praw człowieka.

W