Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Stacjonarna Administracja II Stopnia

W dniu 9 grudnia wykład odbędzie się bez zmian.

Osoby, o wymienionych nr albumu proszone są o pilne dostarczenie do dziekanatu wymienionych obok

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy

Zajęcia z dnia 3 grudnia zostają przełożone na dzień 10 grudnia.

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” (nr wniosku POWR.03.05.00-00-z117/17-00)

mamy wielki zaszczyt

Termin seminarium: 3 grudnia godz.17.00.

Kochani Studenci grup 1 i 3,

w związku z tym, że dotąd nie wypadły nam żadne zajęcia i sprawnie nam poszło omówienie dotychczasowego materiału, na ćwiczeniach 5 grudnia 2019 r

Szanowni Państwo,

w załączeniu:

- obiecany schemat postępowania przed ETPC 

- "poradnik" dotyczący pisania skargi 

Szanowni Państwo,

w załączeniu wykaz zagadnień do kolokwium z MOPC, rekomendowana literatura oraz ułatwiający percepcję omawianego zagadnienia schemat systemowej ochrony praw człowieka.

W