Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zaliczenie szkolenia BHP oraz przysposobienia bibliotecznego jest wymagane do rozliczenia pierwszego semestru studiów. W tym roku oba szkolenia realizowane są wyłącznie  w formie e-learningu: https://el.us.edu.pl/upgow/

Po ukończeniu przysposobienia bibliotecznego należy wygenerować potwierdzenie zaliczenia testu i wydruk włożyć do indeksu, gdy będą go Państwo składać w dziekanacie do rozliczenia semestru zimowego, wydruk zaliczenia BHP nie jest konieczny