Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja II Stopnia

W związku z koniecznością przekazania danych do systemu POLON, osoby które nie oddały indeksu do rozliczenia sesji zimowej,

zobowiązane są do ich dostarczenia w ostatecznym terminie do

Osoby, o nr albumu:

331 899

332 155

323 829

proszone są o wykonanie szkolenia BHP.

Brak szkolenia uniemożliwia rozliczenie semestru I, a co za tym - rejestrację na

Rejestracja  na seminarium magisterskie odbywa się w terminie:

25.03.2019 godz.20.15 - 19.04.2019 godz.23.59

Lista promotorów

Do logowania uprawnieni są studenci, którzy zaliczyli

Szanowni Państwo,

w załączeniu pierwsza "transza" dokumentów i informacji przydatnych na ćwiczenia z Kontroli przestrzegania prawa UE.

Dla Osób, które nigdy wcześniej nie miały do

Studenci, którzy nie zaliczą sesji egzaminacyjnej do 15 marca br., a przysługuje im jeszcze termin egzaminu, mogą składać podania o przedłużenie sesji do 12 kwietnia - termin maksymalny

Termin seminarium: 9 marca godz.11.00 p.3.34.

Osoby, które przy składaniu dokumentów na I rok nie posiadały odpisu dyplomu,

proszone są do dostarczenia kserokopii odpisu wraz z indeksem składanym do zaliczenia semestru I.