Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja II Stopnia

Osoby, o wymienionych nr albumu proszone są o pilne dostarczenie do dziekanatu wymienionych obok dokumentów:

315759 dyplom+suplement
307478 proszę o zgłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy

Termin seminarium: 3 grudnia godz.17.00.