Szanowni Państwo, poprzez wrzutnię Studenci mogą przekazać do Dziekanatu:

indeks do zaliczenia semestru, podania o przedłużenie sesji, podania o egzamin komisyjny, inne sprawy prosimy konsultować.


Niestacjonarna Administracja I Stopnia

Szanowni Państwo,

wpisałam pozytywne oceny, ale muszę zaznaczyć, że tylko cztery osoby zaliczyły sprawdzian.

 

Z wyrazami szacunku

Olga Sitarz

W dniu 20.01.br i 22.01.br dyżur Prodziekana ds.kształcenia i studentów dr hab. Witolda Kurowskiego zostaje odwołany.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Student, po ustaleniu z promotorem tytułu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz rejestracji tytułu pracy