Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (TK), które miały miejsce w grudniu ub.r. i styczniu br. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, po przeanalizowaniu nowych regulacji, przygotował stanowisko, w którym podważa m.in. tryb wprowadzenia oraz zapisy zawarte w nowych ustawach regulujących pracę TK i przepisy dotyczące powoływania  osoby „pełniącej obowiązki” Prezesa TK.

Prawnicy tworzący Zespół zakwestionowali także legalność wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK, jako „obarczone poważną wadą prawną”.

Podobna, negatywna ocena dotyczy również prawnych aspektów dopuszczenia do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny  Sejm, na już obsadzone miejsca sędziów wybranych przez poprzednią koalicję rządzącą.  

Autorzy stanowiska zwracają także uwagę na wniosek Prokuratora Generalnego, w którym kwestionuje on prawidłowość, wyboru w 2010 r. ww. sędziów, uznając, że nie ma on „żadnego prawnego uzasadnienia”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. Pełna treść „Stanowiska Zespołu Ekspertów przy Fundacji Batorego w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego” do pobrania tutaj:

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Stanowisko-TK-styczen%2017.pdf

http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/przeciw_korupcji/zespol_ekspertow_prawnych_przy_fundacji_batorego

Dodatkowych informacji mogą udzielić:
prof. dr hab. Marcin Matczak, tel.: 660 440 332
prof. dr Tomasz Pietrzykowski, tel.: 604 949 834