Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Pracownicy WPiA UŚ przyłączają się do Czarnego Protestu

           

            Wyrażamy sprzeciw wobec  decyzji  z dnia 23.09. 2016 o skierowaniu projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji do dalszych prac w komisjach [projekt Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17 z 1993 r., poz. 78 ze zm.)

 Projekt ustawy zmienia zakres warunków dopuszczania przerywania ciąży, eliminując trzy dotychczasowe  wyjątki: gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, zagraża zdrowiu  lub życiu matki oraz gdy badania prenatalne wskazują na nieodwracalne upośledzenie płodu.

Przyjęcie projektu ustawy całkowicie zakazującego aborcji, uczyni problem operacjonalizacji praw podmiotowych kobiet w polskim systemie prawnym bezprzedmiotowym. Projekt ustawy narusza bowiem prawo do ochrony życia i zdrowia, w tym prawo do bezpiecznej prokreacji, (art.68 Konstytucji RP), prawo do wolności (art. 31 Konstytucji RP) oraz integralnego decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji RP, art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ). [zob. opinia prawna prof. M. Płatek].

 Występując w obronie podstawowych praw podmiotowych kobiet, stanowiących fundament demokratycznego państwa prawnego, wyrażamy nadzieję na wznowienie debaty z uwzględnieniem naszego stanowiska.

 Katowice 29 wrzesień 2016 r.

 1. prof. zw. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 2. prof. dr hab. Wojciech Popiołek
 3. mgr Agnieszka Skowron
 4. mgr Agnieszka Wola
 5. dr hab. Mariusz Fras
 6. dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz
 7. dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek
 8. prof. hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski
 9. dr Marek Stańko
 10. dr hab. Jacek Barcik
 11. mgr Dominika Bek
 12. dr hab. Ewa Przeszło
 13. dr Agata Kozioł
 14. dr Agnieszka Bielska-Brodziak
 15. prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny
 16. prof. dr hab. Lidia Zacharko
 17. prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 18. dr hab. prof. UŚ Joanna Jagoda
 19. prof. dr hab. Aleksander Lipiński
 20. dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk
 21. dr hab. prof. UŚ Radosław Koper
 22. mgr Faustyna Głuszak-Jarzyna
 23. dr hab. Michał Bożek
 24. Jolanta Kaleta
 25. Halina Kowalewska
 26. mgr Marta Wilk
 27. mgr inż. Monika Łyczba
 28. mgr Agnieszka Jach-Wróbel
 29. mgr Anna Kostur
 30. dr Witold Kurowski
 31. mgr Anna Peas
 32. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
 33. prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
 34. mgr Karolina Gil
 35. mgr Ewa Klyszcz
 36. Małgorzata Nowacka
 37. mgr Joanna Debernic
 38. dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło
 39. dr Lidia Rodak
 40. dr Anna Gronkiewicz
 41. dr hab. Olga Sitarz
 42. mgr inż. Beata Kasprowicz-Wzięch
 43. mgr Mateusz Zeifert
 44. Dominika Bara
 45. Magdalena Gapińska
 46. Danuta Gburska
 47. Marzena Gembalczyk
 48. Alina Grzegorczyk
 49. Marta Kunicka
 50. Iwona Olszewska
 51. Dominika Potempa
 52. Iwona Socha
 53. Grażyna Stachura
 54. Justyna Knosała
 55. Karol Knosała
 56. dr Tomasz Adamczyk
 57. mgr Magdalena Stryja
 58. Jeremiasz Szyndler
 59. dr Piotr Fast, Wydział Filologiczny w Katowicach
 60. dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wydział Filologiczny w Katowicacach
 61. mgr Grażyna Sendek,
 62. prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,
 63. dr Piotr Czerwiński,
 64. Alina Świeściak,
 65. Tomasz Sapota
 66. Aleksandra Kielak
 67. prof. zw. dr hab. Kazimierz Zgryzek