OBSERWATOR

Miejsce, w którym pracownicy naukowi, prawnicy mogą zamieszczać swoje opinie, skierowane do szerszego niż tylko prawnicy, grona odbiorców, stanowiące oceny prawne co do tworzonych zmian legislacyjnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mariusz Jagielski

 

Katowice, dnia 31 maja 2017 r.

Szanowna Pani Profesor,

Szanowni Panowie Profesorowie,

uprzejmie dziękuję za zaproszenie do dyskusji na temat oceny aktualnych rozwiązań

Szanowni Państwo,

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego (TK), które miały miejsce w grudniu ub.r. i styczniu br. Zespół

Teresa Dukiet-Nagórska

Prof. zw. dr hab. Uniwersytet Śląski

 

Ekspertyza naukowa z zakresu prawa – w tym dotycząca odpowiedzialności karnej - powinna się cechować się

Pracownicy WPiA UŚ przyłączają się do Czarnego Protestu

           

           

 

Uchwała Nr 55 / 2016

Rady Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 9 marca 2016

Dr hab. Jacek Barcik

Powszechnie wiadomo, że w sądach zawisłe są jedynie rozpatrywane sprawy, zaś w stosunku do sędziów używa się rzeczownika „zawisłość” z dodatkiem partykuły przeczącej „nie”.

 

Dzisiejszy dzień stanowi dla mnie duży problem – interpretacyjny. Co właściwie znaczy zwrot” Dzień Zakochanych”?

 

W Sejmie RP złożona została kolejna już duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego, wniesiona do Laski Marszałkowskiej przez Radę Ministrów. Nie chciałbym obecnie poświęcać uwagi zamieszczonym w nim rozwiązaniom - przyjdzie na to czas być może wtedy, gdy stanie się już literą obowiązującego prawa. Teraz chciałbym przypomnieć kilka faktów dotyczących prac nad poszczególnymi nowelami, oddających atmosferę, jaka wokół poprawiania przepisów kodeksu postępowania karnego ma i miała miejsce.

 

Niniejszy komentarz nie dotyczy zmian legislacyjnych lecz oświadczenia, które należy potraktować nader poważnie, gdyż zostało wygłoszone przez Premiera polskiego rządu na forum Parlamentu Europejskiego. Jednak założenie przyjęte w wystąpieniu może w niedalekiej przyszłości implikować kroki natury politycznej i prawnej podejmowane tak na forum krajowym, jak i międzynarodowym (na przykład wobec relokacji uciekinierów z Syrii).

 

dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz

Nowy Rząd RP zablokował procedurę uchwalenia unijnych rozporządzeń o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych oraz skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

 

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Po Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych przyszła kolej na coś, co zawsze było „oczkiem w głowie” obecnego obozu rządzącego - na postępowanie karne. Z tą różnicą, że o ile tak krytykowana przez ówczesną opozycję nowelizacja kodeksu postępowania karnego przygotowywana była przez ponad 4 lata (trzy pierwsze konferencje w ministerstwie sprawiedliwości odbyły się w 2010 r., a nowela przyjęta została przez Sejm we wrześniu 2013 r. po bardzo szerokiej dyskusji środowiskowej), o tyle aktualnie projektowana nowela ma zostać przyjęta i wejść w życie błyskawicznie - planowana jest data 1 kwietnia 2016 r. Tu warto przypomnieć, że od późnej jesieni 2013 r. do końca wiosny 2015 r. na obszarze działania każdej apelacji odbyło się kilkadziesiąt szkoleń dla sędziów i prokuratorów, wyjaśniających zasady oraz cele nowelizacji. Teraz wyniki tych szkoleń i dyskusji można będzie wyrzucić do kosza.

 

Dr hab. Jacek Barcik

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

W dniu wczorajszym Komisja Europejska (KE) postanowiła o wszczęciu wobec Polski procedury kontroli stanu praworządności. Przy tej okazji warto odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących kwestii: czy UE ma w ogóle kompetencje, by zajmować się stanem rządów prawa w państwie członkowskim? Jak przedstawia się procedura kontrolna? Jakie mogą być jej skutki dla RP?