• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty Ministra Sprawiedliwości - Pana Borysa Budki.

CEL PROJEKTU I JEGO REALIZACJA

Stały i nieograniczony dostęp do mediów stanowi gwarancję rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz poprawę jakości życia jego obywateli

25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za wybitne zasługi w działalności na rzecz mniejszości  narodowych i etnicznych oraz za osiągnięcia w pracy naukowej

W ramach realizacji projektu naukowo-badawczego pt.: „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy

W dniu 5 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty