Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty Ministra Sprawiedliwości - Pana Borysa Budki.

CEL PROJEKTU I JEGO REALIZACJA

Stały i nieograniczony dostęp do mediów stanowi gwarancję rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz poprawę jakości życia jego obywateli

25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za wybitne zasługi w działalności na rzecz mniejszości  narodowych i etnicznych oraz za osiągnięcia w pracy naukowej

W ramach realizacji projektu naukowo-badawczego pt.: „Bilateralna niemiecko-polska harmonizacja prawa prywatnego w procesie integracji prawa Unii Europejskiej. Uzupełnienie czy

W dniu 5 grudnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty