W czwartek 16 maja 2019 roku z wizytą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przebywał prof. Mingzhe Zhu – przedstawiciel China University of Political Science and Law

W dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy gospodarowania

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences - CASS) w Pekinie 25 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa

W dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (środa- czwartek ) na Wydziale Prawa i Administracji odbył się  w dwóch odsłonach Dzień z Prawem Karnym, którego hasłem przewodnim była "Agresja

Dnia 15 lutego 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką

Studenci WPiA z Międzywydziałowego Koła Kultury i Prawa Chińskiego wzięli w dniu 13-14.01.2019 udział - wraz ze studentami Wydziału  Filologii - w Śląskim Festiwalu Nauki. Na

W dniu 26 września 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji z inicjatywy dr Agnieszki Ziółkowskiej, dr Grzegorza Nancki oraz mgr Magdaleny Stryji niemal 200 uczennic i uczniów

Aby ułatwić uczniom klas maturalnych podjęcie dobrego wyboru, podczas Śląskiego Salonu Maturzystów uczniowie ostatnich klas mogą porozmawiać z przedstawicielami uczelni, zapoznać się

W dniu 17 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Monastyrze (WWU Münster) w Republice Federalnej Niemiec, w obecności tamtejszych profesorów, doktorantów i studentów odbył

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu Profesor Teresy Kurowskiej, połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej „Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego”.