Zmiana rozmiaru tekstu:

25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Śląska Konferencja Medyczno-Prawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski oraz Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach Jerzy Pinior, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz.

Uczestników konferencji powitali: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Zygmunt Tobor, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ.

Konferencja podzielona została na dwie części. W pierwszej części prezentowane były tematy przygotowane wspólnie przez pracowników naukowych reprezentujących świat medycyny i prawa. Poruszano między innymi problemy z zakresu transplantologii, świadomej zgody, elementów psychiatrii w procedurze karnej, telemedycyny oraz działalności wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Adam Maciejewski, pod którego kierownictwem w 2013 r. zespół chirurgów z Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie. Druga część konferencji poświęcona została praktycznym zagadnieniom medyczno-prawnym, a zatem kazusom z jakimi spotykają się lekarze i adwokaci w swojej codziennej pracy zawodowej.

Ideę konferencji będącej mostem komunikacji między światem medycyny i światem prawa stworzyli pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPIA US – dr Agnieszka Bielska-Brodziak i mgr Wojciech Maczuch. Warto dodać, że sztab organizacyjny przedsięwzięcia, w którym wzięło udział około 400 lekarzy i prawników, to zaledwie czwórka niezwykle aktywnych, pracowitych i uzdolnionych doktorantów w osobach: Wojciech Maczuch, Jarosław Maczuch, Michał Żorniak, Joanna Frąckiewicz. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawowała Pani dr Agnieszka Bielska – Brodziak, a Mentorami wspierającymi całe przedsięwzięcie byli: Pani Prorektor prof. dr hab. Krystyna Olczyk oraz Pan prof. dr hab. Zygmunt Tobor.

Konferencja zakończyła się wielkim sukcesem, a zainteresowanie i frekwencja przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Spotkanie ukazało jednocześnie jak duże jest zapotrzebowanie na przedsięwzięcia umożliwiające nawiązanie zrozumiałego dyskursu między pozornie odległymi od siebie środowiskami prawników i lekarzy.

Serdecznie gratulujemy Organizatorom !

Rzecznik WPiA UŚ  - Magdalena Stryja