Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Wydział Prawa i Administracji aktywnie uczestniczy w rozwijającej się współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Northeastern University w Shenyang (Chiny). Od 5. do 7. listopada 2015 roku Uniwersytet Śląski gościł delegację z tej właśnie uczelni partnerskiej. W skład delegacji ze strony chińskiej weszli: prof. Yu Fuxiao – dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą, oraz panowie Zhang Hao – dyrektor Działu Zasobów Ludzkich oraz Li He – dyrektor Stowarzyszenia Absolwentów. 6 listopada w rektoracie UŚ odbyło się oficjalne spotkanie z władzami uczelni, w czasie którego Prorektor dr hab. prof. U.Ś. Mirosław Nakonieczny przekazał delegacji chińskiej memorandum dotyczące intensyfikację współpracy, którego postanowienia odnoszą się także do WPiA, w zakresie wymiany studentów, kadry naukowej, projektów badawczych, wspólnego przygotowywania studentów do międzynarodowych konkursów arbitrażowych oraz utworzenia Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej na naszym Wydziale. W spotkaniu ze strony UŚ wzięli także udział reprezentujący WPiA dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk oraz prodziekan Wydziału dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz. Po oficjalnym spotkaniu, kolejnym punktem programu była CINIBA, a następnie Wydział Prawa i Administracji. Goście spotkali się z Dziekanem WPiA Czesławem Martyszem i przez chwilę uczestniczyli w Jego wykładzie. Zagraniczną delegację po budynku WPiA oprowadzała także Pani mgr Małgorzata Pohl. Goście obejrzeli sale wykładowe i ćwiczeniowe, sale sądową, Ośrodek Mediacji oraz bibliotekę.