Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 28 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się  konferencja pn. "Nadzór nad Komornikami Sądowymi i Organami Samorządu Komorniczego".  Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Komorniczą, Izbę Komorniczą w Katowicach oraz Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ. Konferencja poświęcona została pamięci prof. zw. tyt. dr hab. Kazimierza Korzana.

Uczestników  konferencji przywitali: w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego – Kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach dr Rafał Łyszczek oraz Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego  prof. dr hab. Andrzej Torbus.

Podczas konferencji poruszono istotny i budzący kontrowersje temat nadzoru nad komornikami sądowymi i organami samorządu komorniczego. W roli prelegentów wystąpili (zgodnie z kolejnością wystąpień): Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSA Tomasz Ślęzak, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu Marek Jessa, Dyrektor Ośrodka Naukowo - Szkoleniowego przy KRK Marcin Borek, Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach dr Rafał Łyszczek, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UŚ w Katowicach dr hab. prof. UŚ. Andrzej Torbus, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, dr hab. Piotr Rączka, dr hab. K. Markiewicz, SSO Jacek Włodarczyk, SSO Paweł Ptak, mgr Anna Czarna, dr Arkadiusz Cudak.