Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł delegatów z Northeastern University - NEU (Shenyang, Chiny), z którym Uniwersytet Śląski łączy umowa bilateralna, obejmująca także współpracę Wydziału Prawa i Administracji. Spotkanie, które odbyło się 16 grudnia 2019 roku w rektoracie uczelni dotyczyło dotychczasowej współpracy oraz planów na przyszłość.

Delegacji chińskiej przewodniczył prof. Zhang Guochen. W jej skład wchodzili również: prof. Zhang Bin – dziekan Software College, Yan Yan z Działu Promocji i Rozwoju Kultury, Li He odpowiedzialny m. in. za budowanie relacji z absolwentami oraz Li JiannanWang Yingying z Działu Współpracy i Wymiany Międzynarodowej. Zagranicznych gości podjął prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Podczas spotkania dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Agnieszka Tambor – dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej podsumowali dotychczasowe działania prowadzone we współpracy z chińskimi partnerami, w tym z Northeastern University. Prodziekan prof. dr hab. Jerzy Dajka zaprezentował potencjał Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz możliwości współpracy w zakresie fizyki, chemii, materiałoznawstwa, inżynierii biomedycznej oraz informatyki, która stanowi ważny obszar działalności Northeastern University. W spotkaniu uczestniczyły również Agata Olszowa – lektorka języka chińskiego oraz Joanna Laskowska – kierownik Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego UŚ.

Relacja z tej wizyty znajduje się na stronie: https://us.edu.pl/wizyta-przedstawicieli-northeastern-university/

Uniwersytet Śląski intensywnie współpracuje z Northeastern University. Przyczynia się do tego także Wydział Prawa i Administracji UŚ. Wspólne inicjatywy dotyczą zarówno projektów z zakresu prawa i kultury obu krajów, jak i popularyzacji oraz nauki języków (m.in. polskiego, chińskiego, angielskiego i rosyjskiego). Podpisana w 2015 roku umowa ramowa oraz umowy szczegółowe zawarte w kolejnych latach umożliwiają realizację takich przedsięwzięć, jak Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej działająca na WPiA UŚ. Współpraca obejmuje również prowadzenie wspólnych programów studiów w zakresie filologii obcych. Istotnym elementem kooperacji jest wymiana kadry naukowej, w tym m.in. specjalistów z zakresu prawa, filologów oraz studentów uczących się na kierunkach tłumaczeniowych z językiem chińskim oraz prawa.

Dotąd z Wydziału Prawa i Administracji na rocznym stażu przebywał w NEU student Paweł Wowra, kontynuujący obecnie naukę języka i prawa chińskiego na Beijing Foreign Studies University (BFSU). Z kolei zajęcia i spotkania ze studentami w NEU prowadziły prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzykdr Małgorzata Pohl. Wielu przedstawicieli kadry akademickiej z tego uniwersytetu gościło również na Wydziale Prawa i Administracji w ramach zajęć Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Planowana jest dalsza wymiana kadry akademickiej i studentów w kolejnych latach.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z Northeastern University będzie gościła z wykładami prof. Li Dan. Szczegóły wkrótce na stronie WPiA UŚ dotyczące nowej odsłony Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej i prowadzonych w jej ramach zajęć.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych prawem i kulturą Państwa Środka studentów WPiA UŚ!

fot. Monika Jodłowska