Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

Delegacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ w składzie prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk i dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ reprezentowali Wydział na konferencji pt. Methodology of researching and teaching Chinese law, która odbyła się 18 października 2019r. na Uniwersytecie w Petersburgu - Saint Petersburg State University. W wydarzeniu tym były reprezentowane jedynie dwa ośrodki akademickie z Polski, tj. Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Warszawski. Organizatorami konferencji był Uniwersytet w Petersburgu, Polskie Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin Uniwersytetu Warszawskiego oraz Jilin University School of Law. Gospodarzy reprezentowały prof. Elena Sychenko i prof. Bevelikova Nelli.

W konferencji tej swoimi doświadczeniami w zakresie nauczania prawa chińskiego i kultury prawnej Chin dzielili się akademicy z ośrodków, w których prowadzone są różnego rodzaju kursy z prawa chińskiego i kultury chińskiej, m.in.: prof. Ulla Liukkunen (University of Helsinki), dyrektor Fińskiego Centrum Prawa i Kultury Prawnej Chin (Finnish Center of Chinese Law and Chinese Legal Culture), dr. Piotr Grzebyk, dyrektor Polskiego Centrum Prawa i Gospodarki Chin Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Novaretti Simona, reprezentująca Uniwersytet w Turynie, Prof. Zhu Mingzhe, reprezentujący College of Comparative Law, China University of Political Science & Law (CUPL); dr. Troshchinskiy Pavel V., reprezentujący Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences (IFES RAS) w Moskwie.

W czasie konferencji europejskie i rosyjskie ośrodki akademickie zaprezentowały swoje doświadczenia i osiągnięcia w zakresie popularyzacji kultury i nauki prawa chińskiego. Przedmiotem ożywionej dyskusji była metodologia nauczania prawa chińskiego i kultury prawnej Chin przez osoby niebędące Chińczykami. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na trudności wynikające z ograniczonego dostępu do chińskich materiałów źródłowych, a także problemy translacyjne. Zastanawiano się nad sposobami podniesienia efektywności nauczania prawa chińskiego w Europie w kontekście znajomości bądź braku znajomości języka chińskiego przez prowadzących te zajęcia i studentów oraz związaną z tym możliwość studiowania źródeł prawa chińskiego i dorobku doktryny i judykatury metodą kartezjańską, tj. bezpośrednio, bez odwoływania się do tłumaczeń obcojęzycznych. Zwracano jednocześnie uwagę na niedoskonałość tłumaczeń chińskich źródeł legislacyjnych, doktrynalnych i orzeczniczych na język angielski, bądź ich fragmentaryczność, czy też w ogóle brak tłumaczeń na inne języki. Podkreślano, że w materiałach dydaktycznych doceniane są źródła dwujęzyczne, w szczególności angielsko – chińskie, bądź publikacje w języku chińskim i języku kraju, w którym prowadzony jest określony kurs z zakresu prawa chińskiego, czy chińskiej kultury.

W tym kontekście doceniono trzyjęzyczną monografię przygotowaną przez przedstawicieli WPiA UŚ w Katowicach: prof. dr. hab. Ewę Rott-Pietrzyk, dr. hab. Rafała Blicharza, prof. UŚ wraz z przedstawicielem Beijing Foreign Studies University (BFSU; uniwersytet ten jest ośrodkiem partnerskim Uniwersytetu Śląskiego), prof. Wan Meng’iem. Tytuł książki: Legal guide to investment in Poland, Beijing : China Legal Publishing House, 2019, ss. 355 (ISBN 978-7-5216-0414-6). Monografia ta jest trzyjęzycznym opracowaniem (język: chiński, angielski i polski) podstawowych zasad prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce z zakresu: zasad zawierania umów, prawa przedsiębiorców, prawa spółek i prawa prywatnego międzynarodowego. Autorami poszczególnych rozdziałów są: Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz, Piotr Pinior i Maciej Zachariasiewicz.

Konferencja w Petersburgu stanowi kolejny etap w rozwoju szerokich kontaktów naszego Wydziału z partnerami chińskimi oraz potwierdzenie dobrych relacji z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Rosji. Doświadczenia z tej konferencji są cenne z uwagi na dalsze perspektywy współpracy Wydziału Prawa i Administracji UŚ z: wydziałami prawa z chińskich uniwersytetów, a także współpracy prowadzonej z uniwersytetami partnerskimi w Chinach w ramach Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ (którego dyrektorem jest dr. Agnieszka Tambor) oraz współpracy z uniwersytetami w Rosji w zakresie prawa i kultury Chin.