Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

“W dniach 21 i 22 września reprezentacja studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ (przebywających obecnie na studiach w Beijing Foreign Studies University), członków Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego w składzie: Fryderyk Stanisław Zoll, Paweł Wowra, Weronika Żebrowska, wzięła udział w konferencji pt. Sino-European Conference on Chinese Civil Code. Konferencja ta została zorganizowana przez 中国法学会民法学研究会 Chinese Association of Civil Law, China Law Society, 中国人民大学法学院 Law School, Remin University of China 中国人民大学民商事法律科学研究中心, Research Center for Civil & Commercial Law, Renmin University of China, we współpracy z 德国国际合作机构中德法律合作项目 Sino-German Legal Cooperation Programme of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), 华东政法大学罗马法和欧洲法研究中心 oraz Roman Law and European Law Research Center, East China University of Political Science and Law.

    Oprócz przedstawicieli Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego, w spotkaniu uczestniczyli współpracujący ze studentami z naszego Koła Naukowego  członkowie Chinese Law Association i Koła Naukowego Prawa Chińskiego TBSP WPiA UJ z Krakowa.

    Tematem przewodnim Konferencji były rozważenia na temat ksiąg nowego, chińskiego Kodeksu cywilnego, dotyczących dóbr osobistych oraz deliktów. Program dostępny jest na stronie: https://mp.weixin.qq.com/s/cHupaluqFq2m9jkff4RJfg 

    Zapraszamy przy tej okazji kolejnych studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ do zainteresowania się językiem, kulturą i prawem Państwa Środka, co na naszym Wydziale jest możliwe w związku z aktywną działalnością studentów z Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ oraz pracowników WPiA UŚ, dotyczącą prawa chińskiego. Wsparcie ze strony chińskich akademików gwarantują liczne kontakty i umowy z chińskimi uniwersytetami i instytucjami.

    W październiku odbędzie się spotkanie na WPiA UŚ studentów zainteresowanych problematyką chińską, które poprowadzi prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego ze strony WPiA UŚ, pełnomocnik Dziekana WPiA UŚ ds. współpracy międzynarodowej), dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz (dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej) oraz Jakub Zwierzchowski (reprezentujący wspomniane Koło Naukowe, stypendysta NAWA, również były student Beijing Foreign Studies University – BFSU). Termin spotkania zostanie wkrótce ogłoszony na stronie WPiA UŚ.

Już wszystkich zainteresowanych zapraszamy! Warto!”

1

2

3

4

5