Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniach 9-10 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy gospodarowania odpadami” zorganizowana przez Katedrę Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ, Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”  oraz Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska.

Podstawowym celem konferencji było zidentyfikowanie aktualnych problemów prawa gospodarowania odpadami i umożliwienia zrozumienia – zwłaszcza osobom mającym na co dzień kontakt tylko z prawem – jakie problemy faktyczne stara się ono objąć.

Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się m.in. pracownicy naukowi, reprezentanci organów administracji publicznej, radcowie i adwokaci, a także doktoranci i studenci. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 12 ośrodków naukowych, w tym 4 zagranicznych.

Zorganizowane wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania specjalistów, ale również pozwoliło na podjęcie szerokiej dyskusji na temat wyzwań związanych z prawną regulacją gospodarowania odpadami tak w kraju, jak i za granicą.