Drukuj
Zmiana rozmiaru tekstu:

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences - CASS) w Pekinie 25 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego (4th Sino-Polish Seminar on Comparative Law), pt. The Theory and Practice of Contract Law.

W seminarium tym oprócz uczonych z CASS wzięli udział profesorowie następujących pekińskich uniwersytetów: Tsinghua University, China University of Political Science and Law oraz University of International Business and Economics. Polskę reprezentowali akademicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Delegacji polskiej przewodniczyli dziekani: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego - prof. Jerzy Pisuliński i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Toamsz Giaro oraz prof. Ewa Rott-Pietrzyk (jako pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W skład delegacji z WPiA UŚ weszły nadto: dr. Anna Lichosik i dr. Małgorzata Pohl-Michałek.

W czasie pobytu delegacji z WPiA UŚ w Pekinie odbyły się także spotkania z władzami i przedstawicielami China University of Political Science and Law (CUPL) oraz z przedstawicielami dotychczasowego pekińskiego partnera Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tj. Beijing Foreign Studies University (BFSU).

Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia znajduje się na stronie WPiA UŚ w zakładce „Sukcesy”.