Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (środa- czwartek ) na Wydziale Prawa i Administracji odbył się  w dwóch odsłonach Dzień z Prawem Karnym, którego hasłem przewodnim była "Agresja werbalna". Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu dr hab. prof. U.Ś. Olgi Sitarz pt." Kryminologiczny i wiktymologiczny obraz agresji werbalnej " a następnie wykład pt." Realne konsekwencje wirtualnych działań" wygłosiła adw. Marta Imiołczyk-Porębska. W dalszej części odbyły się warsztaty tematyczne prowadzone przez Pracowników i Doktorantów Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. Zadaniem uczniów była ocena, czy wskazane zachowania realizują znamiona typu czynu zabronionego i czy sprawca może w związku z tym ponieść odpowiedzialność karną lub być poddany innym oddziaływaniom. Wydarzenie zamknęły wystąpienia Pełnomocnika Dziekana WPiA  dr Agnieszki Ziółkowskiej, przedstawicieli Samorządu Studentów oraz Pełnomocnika ds. Kół Naukowych dr Grzegorza Nancki.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem, w którym wzięło udział ponad 300 licealistów z 12 szkół średnich, objął Dziekan WPiA Prof. dr hab. Czesław Martysz oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.