Dnia 15 lutego 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką

Studenci WPiA z Międzywydziałowego Koła Kultury i Prawa Chińskiego wzięli w dniu 13-14.01.2019 udział - wraz ze studentami Wydziału  Filologii - w Śląskim Festiwalu Nauki. Na

W dniu 26 września 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji z inicjatywy dr Agnieszki Ziółkowskiej, dr Grzegorza Nancki oraz mgr Magdaleny Stryji niemal 200 uczennic i uczniów

Aby ułatwić uczniom klas maturalnych podjęcie dobrego wyboru, podczas Śląskiego Salonu Maturzystów uczniowie ostatnich klas mogą porozmawiać z przedstawicielami uczelni, zapoznać się

W dniu 17 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Monastyrze (WWU Münster) w Republice Federalnej Niemiec, w obecności tamtejszych profesorów, doktorantów i studentów odbył

W dniu 15 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu Profesor Teresy Kurowskiej, połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej „Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawne instrumenty ochrony

W dniu 17 kwietnia 2018r., z inicjatywy pełnomocnika Dziekana WPiA ds. współpracy z liceami dr Agnieszki Ziółkowskiej, pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kół naukowych

W dniu 27.03.2018 roku w sali konferencyjnej CINiBA odbyła się konferencja "Nowy Jedwabny Szlak - geopolityka, gospodarka, kultura" której współorganizatorem było Międzywydziałowe

W dniach 15-19 stycznia 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się zjazd w ramach 8. edycji unikalnego w Europie międzynarodowego programu dla doktorantów, tj