• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

 Prawo zagospodarowania przestrzennego

prowadzący dr M Stańko

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA Sala
 

 

 

 

TERMIN II

GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

 

Prawa człowieka i środki i ich ochrony (zal)

prowadzący Prof. dr hab. A.Łabno

TERMIN I 
GRUPA DATA GODZINA SALA
    w ustaleniu ze studentami obowiązuje esej, student wybiera jeden temat spośród dwóch przedstawionych.
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Podstawy kryminalistyki (zal)

dr S. Ławrentjew

 

 

Termin I      
       
 
 Termin II      
       

 

 Postępowanie egzekucyjne w administracji

dr hab A Ziółkowska

 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
  07.06.2020  9.00  

 TERMIN II             

 

 

Postępowanie szczególne w administracji

dr hab A Ziółkowska

 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
   07.06.2020  10.30  
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Proces inwestycyjno- budowlany (zal)

prowadzący dr W Wyrzykowski

 

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
       
TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 Postępowanie kontrolne i audytowe

dr hab A Ziółkowska

 

TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA
       
TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

Podstawy postępowania karnego

dr K Sychta

 

TERMIN
GRUPA DATA GODZINA  ZASADY EGZAMINU
   27.06.2020  10.00  
TERMIN
GRUPA DATA GODZINA SALA

 Referendum lokalne (zal)

prowadzący dr R Cybulska

TERMIN I
GRUPA DATA GODZINA SALA
       
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA
       

 

 

 

 

Ochrona informacji niejawnych

 

dr hab. A Ziółkowska

 

TERMIN I

GRUPA
DATA GODZINA SALA
       
TERMIN II
GRUPA DATA GODZINA SALA