Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019 (dodatkowe terminy dla studentów posiadających zgodę na przedłużenie sesji egzaminacyjnej)
Nr grupy Przedmiot Forma egzaminu Prowadzący Data Godzina Sala
I (sobotnio-niedzielna) Prawo rzymskie pisemny dr Grzegorz Nancka

30.10.2019r  godz. 18:00

termin wyłącznie dla osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły do egzaminu w dniu 2.10 i posiadają PTE oraz przedłużenie sesji.

18:00 aula 8
Historia prawa ustny dr Anna Stawarska-Rippel 12.10.2019r. 10:00 pok. 28
Ustrój organów ochrony prawnej ustny dr Katarzyna Sychta 09.10.2019r. 15:30 pok.3.23
Historia doktryn prawnych pisemny dr hab. prof. UŚ Mariusz Jagielski      
Historia doktryn prawnych ustny dr hab. prof. UŚ Mariusz Jagielski

 16.10.2019, 23.10.2019 podczas dyżurów dydaktycznych, termin ostateczny 30.10.2019r

 

 16:30  pok.2.44
Prawo cywilne cz. ogólna ustny dr hab. Jacek Zrałek      
Etyka zawodów prawniczych   dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz  16.10.2019r.  17:15  Aula 8
II (piątkowa) Prawo rzymskie pisemny dr Grzegorz Nancka

30.10.2019r  godz. 18:00

termin wyłącznie dla osób, które z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły do egzaminu w dniu 2.10 i posiadają PTE oraz przedłużenie sesji.

18:00 aula 8
Historia prawa ustny prof. Marian Mikołajczyk 12.10.2019r. 10:00 pok. 28
Ustrój organów ochrony prawnej ustny dr hab. prof. UŚ Radosław Koper 23.10.2019r. 15:45 pok. 3.22
Ustrój organów ochrony prawnej ustny dr hab. prof. UŚ Radosław Koper 12.11.2019r. - OSTATECZNY 15:30 pok. 3.22
Historia doktryn prawnych ustny dr hab. prof. UŚ Michał Bożek      
Prawo cywilne ustny dr hab. Jacek Zrałek      
Etyka zawodów prawniczych   dr hab. prof. UŚ Sławomir Tkacz   16.10.2019r.  17:15  aula 8