Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot: Prawo Unii Europejskiej

prowadzący: dr hab. Jacek Barcik

Grupa druga (piątkowa)

Termin: 31.01.2020    godz. 17:00   Aula 8

Termin drugi: 06.03.2020    godz. 17:00   Aula 3

 

prowadzący: dr hab. Marek Zieliński

Grupa pierwsza (sobotnio-niedzielna)

Termin: 14.02.2020    godz. 18:00   Aula 8

Termin drugi: 14.03.2020    godz. 11:30   Aula 2

 

Przedmiot: Prawo samorządu terytorialnego

prowadzący: dr Roman Marchaj 

Grupa druga (piątkowa)

Termin: 01.02.2020    godz. 12:00   Aula  8

Termin drugi:  02.03.2020   godz. 18:00  Aula 7

 

 

prowadzący: dr hab. prof. UŚ Anna Wierzbica  

Grupa pierwsza (sobotnio-niedzielna)

Termin:   07.02.2020   godz.17:00    Aula 6 studenci od A - K

              07.02.2020   godz.18:00    Aula 6 studenci od L - Z

Termin drugi: 06.03.2020        godz. 18:00        Aula 6

                                                                                       

Przedmiot: Postępowanie sądowo-administracyjne

prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Matan  

Grupa druga (piątkowa)

Termin: 07.02.2020      godz. 17:00  Aula 

Termin drugi: 27.02.2020    godz. 17:00   Aula 3

 

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca   

Grupa pierwsza (sobotnio-niedzielna)

Termin: 01.02.202        godz. 9:45        Aula 7

Termin drugi: 10.03.2020           godz.  17:45        Aula 4

 

Przedmiot: Postępowanie administracyjne

prowadzący: prof. dr hab. Czesław Martysz  

Grupa druga (piątkowa)

Termin:  12.02.2020      godz.   18:00      Aula 1

Termin drugi:  10.03.2020      godz.   17:00      Aula Sala 1.4

 

prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca   

Grupa pierwsza (sobotnio-niedzielna)

Termin: 29.01.2020           godz.   18:00        Aula 8

Termin drugi: 03.03.2020           godz.  17:45        Aula 4

 

 

Przedmiot: Prawo cywilne (rzeczowe)

prowadzący: prof. dr hab. Jacek Górecki  

Grupa druga (piątkowa)

Termin:  15.02.2020          godz.     13:00              sala 2.10

Termin drugi:  13.03.2020          godz.     13:00              sala 2.10

 

prowadzący: dr hab. prof. UŚ Wojciech Klyta

Grupa pierwsza (sobotnio-niedzielna)

Termin:  17.02.2020            godz.       16:30  do 20:30          sala 2.10

Termin drugi: 10.03.2020           godz.  17:30        sala: 2.10