• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot: Terminologia łacińska dla prawników 

prowadzący: dr Grzegorz Nancka

TERMIN  zerowy
GRUPA pierwsza
DATA
GODZINA
 SALA
     

       
GRUPA druga
DATA
GODZINA
 
     
TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza/druga DATA
GODZINA 
 SALA 
     
       
TERMIN drugi      
GRUPA pierwsza/druga DATA GODZINA SALA
       

 

Przedmiot: Logika

prowadzący: dr hab. Marek Leśniak

 

TERMIN  pierwszy
GRUPA pierwsza
DATA
GODZINA
 SALA
       
       
GRUPA druga DATA GODZINA SALA
     
       
TERMIN drugi      
 GRUPA pierwsza DATA GODZINA SALA
       
GRUPA druga DATA GODZINA SALA
       

 Przedmiot:  Historia ustroju Polski

prowadzący:  dr Andrzej Drogoń

TERMIN pierwszy      
GRUPA pierwsza
DATA
GODZINA
 SALA
   
       
GRUPA druga
DATA
GODZINA
 SALA
   
       
TERMIN drugi      
GRUPA pierwsza/druga DATA GODZINA SALA
       

Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa

prowadzący:  prof. dr hab. Sławomir Tkacz

TERMIN pierwszy
GRUPA pierwsza
DATA
GODZINA
 SALA
       
GRUPA druga DATA GODZINA SALA
     
       
TERMIN drugi      
 GRUPA pierwsza/druga DATA GODZINA SALA