Zmiana rozmiaru tekstu:

Przedmiot

Prawo handlowe

Prowadzący

dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 nazwiska od A do Ł  11.06.2019 10:00 aula 5
 nazwiska od M do Ż  11.06.2019  10:00 aula 6

 

Przedmiot

 Prawo handlowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

   26.06.2019  12:00  aula 8
       
 TERMIN OSTATECZNY: wyłącznie dla studentów z przywróceniami terminów  03.09.2019 12:00   aula 7, aula 8

 

 

Przedmiot

 WM

Prowadzący

 

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 

Przedmiot

 WM Prawo miejskie w dawnej Polsce

Prowadzący

 prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 egzamin ustny      

 

Przedmiot

 

Prowadzący

 

Termin

II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

 WM Postępowanie nieprocesowe

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 

Grupa

Data

Godzina

Sala