Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   07.02.2020 r. 10:00  Aula 5

 

Przedmiot

 Teoria i filozofia prawa

Prowadzący

 prof. dr hab. Zygmunt Tobor

Termin

 II

Grupa

Data

Godzina

Sala

       
TERMIN OSTATECZNY - wyłącznie dla studentów z przywróconymi terminami i przedłużeniem sesji    

 

Przedmiot

WM - Prawo reklamy

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

WM - Postępowanie nieprocesowe

Prowadzący

 dr hab. prof.UŚ Krystian Markiewicz

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   14.01.2020    

 

Przedmiot

 WM - Europejskie prawo środowiska

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Grzegorz Dobrowolski

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

  

Przedmiot

 WM - Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prowadzący

 dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

   4.02.2020 14:00  

 

Przedmiot

 WM - Zamówienia publiczne w UE i wybranych systemach prawnych

Prowadzący

 dr hab. Ewa Przeszło

Termin

 I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

WM - Prawo miejskie w dawnej Polsce

Prowadzący

prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 29.01.2020

11:00

28

 

 

Przedmiot

WI - Prawo wykroczeń

Prowadzący

dr hab. Olga Sitarz prof. UŚ  / dr Katarzyna Sychta

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 03.02.2020

18:00

a.7

 

Przedmiot

WI - Postępowanie w sprawach nieletnich

Prowadzący

dr Anna Jaworska-Wieloch  / dr Katarzyna Sychta

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 

 

 

 

 

Przedmiot

WI - Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości

Prowadzący

dr hab. Jarosław Zagrodnik prof. UŚ  / dr Piotr Zaiwejski

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

Przedmiot

WI - Prawo karne skarbowe

Prowadzący

dr hab. Andrzej Torbus prof. UŚ  / dr Katarzyna Pokryszka

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

       

 

 Przedmiot  WI - Postępowanie dowodowe
 Prowadzący  dr hab. Krystian Markiewicz prof. UŚ  dr hab. Jarosław Zagrodnik prof. UŚ    
 Termin I    
   Data Godzina                                                                                                                                                                           Sala                                              
       

 

 Przedmiot  WI - Formy realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego
 Prowadzący  dr hab. Michał Bożek / dr Anna Gronkiewicz  
 Termin I    
   Data Godzina Sala                      
       

 

 

 

Przedmiot

WI - Postępowanie procesowe i mediacja w sprawach gospodarczych

Prowadzący

dr hab. Andrzej Torbus prof. UŚ  / dr Katarzyna Pokryszka

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 03.02.2020

18:00

a.7

 

Przedmiot

WI - Prawo i polityka. Historia, tradycja, współczesność

Prowadzący

dr hab. Michał Bożek  / dr Grzegorz Nancka

Termin

I

Grupa

Data

Godzina

Sala

 

 03.02.2020

18:00

a.7